/ 2 نظر / 10 بازدید
احمد

سلان تو تلویزیون داشت صحبت میکرد دیدم واقعا درد آور بود اون لحظه آخر که به ماردش گفت احساس سرما میکنم ومادرش بغلش کرد و...[گریه][گریه][گریه][گریه] خدا به مادرمهربونش صبر بده وانشاء الله درکنار فرزندش دربهشت جا بگیرد آمین

احمد

سلامتو تلویزیون داشت صحبت میکرد دیدم واقعا درد آور بود اون لحظه آخر که به ماردش گفت احساس سرما میکنم ومادرش بغلش کرد و... خدا به مادرمهربونش صبر بده وانشاء الله درکنار فرزندش دربهشت جا بگیرد آمین [گریه][گریه][گریه][گریه]